Inspectie speeltoestellen

Inspectie speeltoestellen

Wilbrink Buitenspelen heeft ervaring met alle typen speeltoestellen en heeft de kennis van wet- en regelgeving paraat. Wij verzorgen de inspectie zorgvuldig, leveren u een inspectierapport en doen u een voorstel tot reparatie wanneer dit nodig is. En niet onbelangrijk: tegen een scherp tarief! Neem gerust contact met ons op!

Is inspectie verplicht?

Ja, een jaarlijkse inspectie is verplicht. Wij kunnen u hierbij helpen en adviseren. Na inspectie ontvangt u van ons een rapport. Deze kunt u bij uw logboek toevoegen. Per speeltoestel moet een logboek bijgehouden worden. In dit logboek wordt beschreven wat er wanneer gecontroleerd is en wat de gebreken zijn. Deze gebreken dienen hersteld te worden en vervolgens moet in het logboek aangegeven worden wat er aan onderhoud gedaan is.
Bij intensief gebruik moeten de inspecties en controles zo vaak gebeuren dat u als beheerder de verantwoordelijkheid kunt dragen voor de veiligheid van de toestellen. Het is aan te raden om naast deze verplichte jaarlijkse inspectie nog een aantal extra inspecties te doen. Deze kunt u zelf doen of door ons laten doen. U kunt dit eenvoudig vastleggen in een jaarplan.

Voorbeeld jaarplan:

Inspectie speeltoestellen

Wat zegt de wet?

Volgens de Nederlandse wet (Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen of Was) moeten speeltoestellen in de (semi-)openbare ruimte veilig zijn. Het is daarom belangrijk voor de beheerder om alleen gecertificeerde speeltoestellen te kopen. Daarnaast moeten deze speeltoestellen goed geplaatst worden met de juiste ondergrond. Goed beheer zorgt ervoor dat een veilig speeltoestel veilig blijft. Dit houdt in:
– dat er een beheersplan is;
– dat de toestellen volgens dit plan regelmatig gecontroleerd worden;
– dat zij goed onderhouden worden;
– dat deze activiteiten bijgehouden worden in een logboek.
Meer informatie vind u op www.allesoverspelen.nl

Hoe toetsen wij uw speeltoestel aan de wet?

Het WAS (Warenwet besluit Attractie- en Speeltoestellen)  heeft een tweetal normen van toepassing verklaard, de NEN-EN 1176 (speeltoestellen) en de NEN-EN 1177 (ondergronden). Deze normen regelen de veiligheid op en rond het speeltoestel. Tijdens de inspectie gebruiken wij deze normen om uw speeltoestellen te toetsen aan deze wet.

Verschillende soorten inspecties

Opleverinspectie
Ieder nieuw geplaatst toestel dient een veiligheidscertificaat en een keurmerk te hebben. Dit moet de leverancier van het toestel verzorgen. Na de plaatsing dient er een opleverinspectie te worden uitgevoerd. Bij een opleverinspectie wordt er gekeken of het toestel goed geplaatst is. Hierbij wordt gelet op de minimale vereiste van de valdempende ondergrond en afstanden. Wanneer hier gebreken uit voortkomen, mag het toestel niet in gebruik worden genomen.

Visuele inspectie
Bij deze inspectie wordt er gecontroleerd op omstandigheden die onveilig kunnen zijn. Daarnaast moet de ondergrond gelijkmatig verdeeld worden en dient er gecontroleerd te worden of er geen gebroken of losse onderdelen zijn. Bij zandbakken dient het vuil eruit gehaald te worden.
Aanbevolen frequentie van de inspectie: dagelijks / wekelijks

Functionele inspectie
Bij deze inspectie wordt -naast bovenstaande- gekeken naar de stabiliteit van het toestel, verbindingen, beschadigingen, roestvorming en naar de valdempende ondergrond.
Aanbevolen frequentie van de inspectie: maandelijks / per kwartaal

Verplichte inspectie
Deze inspectie is verplicht om minimaal 1 keer per jaar te doen. De speeltoestellen worden aan een grondige inspectie onderworpen. Aanbevolen frequentie van de inspectie: per half jaar / per jaar (ligt eraan hoe intensief de speeltoestellen gebruikt worden)

Kunnen wij uw speeltoestel (her)keuren?

Nee, het toestel heeft als het goed is van de fabrikant al een typekeuring gekregen. Dit hoeft een inspecteur niet nogmaals te doen. Deze typekeuring geldt alleen voor speeltoestellen van na 1997. Natuurlijk moeten speeltoestellen van vóór 1997 ook veilig zijn.

Wij zijn gecertificeerd voor de inspectie speeltoestellen

Wij beschikken over het certificaat ‘Vakopleiding veiligheidsinspecteur speelgelegenheden’.  Dit houdt in dat wij bekwaam zijn om de verplichte inspecties uit te voeren.

Uw voordelen

– Tijdige inspectie
– Digitaal Inspectierapport
– Directe mogelijkheid tot reparatie
– Persoonlijk en direct contact
– Betaalbaar (minder ‘overhead’ kosten)
– Goede en snelle service