Speelzand

Het beste speelzand voor uw zandbak!

Het is van groot belang dat het speelzand van uw zandbak van goede kwaliteit is. Verontreinigd speelzand is een risico voor de gezondheid van het kind. Wij weten wat het beste speelzand is voor uw zandbak. Natuurlijk houden wij rekening met de eisen die hieraan gesteld worden. Het speelzand dat wij leveren beschikt over de juiste certificaten. Daarnaast kunnen wij naast het leveren ook het oude zand afvoeren. Doordat wij eigen machines in beheer hebben kunnen wij dit snel en vakkundig voor u regelen. Hierdoor zijn we niet afhankelijk van andere bedrijven en kunnen we onze eigen planning handhaven. Wij houden rekening met veiligheid tijdens het vervangen van het speelzand. Dit houdt in dat wij bijvoorbeeld niet met machines werken tijdens pauzes of wij zetten het werkgebied af.

Bent u op zoek naar speelzand? Wij kunnen u altijd een passend advies geven. Wij komen graag langs om uw wensen te bespreken!

Mogelijkheden voor gezond speelzand

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw speelzand in goede en gezonde staat te brengen.

Speelzand vervangen
Bij het vervangen wordt al het vieze speelzand vakkundig verwijderd en afgevoerd. Na het reinigen van uw zandbak komt er gecertificeerd speelzand terug in uw zandbak. De gehele zandbak is dan weer schoon en zorgt weer voor gezond speelplezier! Dit is dan ook de allerbeste optie. Het speelzand moet in principe elk jaar worden vervangen.

Speelzand zeven
Een andere mogelijkheid is om het speelzand tussentijds een keer te zeven. Al het zand wordt dan gereinigd van takjes, bladeren, uitwerpselen van dieren, zwerfvuil etc. Tevens komen dan diverse ondergegraven speeltjes tevoorschijn.

Hoe houd u het speelzand in de juiste conditie?

Allereerst is het van belang om het speelzand van uw zandbak dagelijks (aan het begin van de dag) te controleren. Dit wil zeggen dat u alles wat niet in de zandbak behoort, verwijdert. Met name honden, katten en andere dieren kunnen ’s nachts het zand bevuilen. Een mogelijkheid is om de zandbak af te dekken met een fijnmazig net. Dit houdt een groot deel van alle narigheid tegen. Wilbrink Buitenspelen kan dit net op maat leveren en tevens monteren. Het fijnmazige gaasnet dat wij gebruiken bestaat uit een polyethyleen weefsel. Het materiaal is sterk en heeft om de 3 mm kleine gaatjes. Hierdoor laat het wel water en lucht door maar geen takjes, bladeren, uitwerpselen van dieren, zwerfvuil etc. Een ander aandachtspunt is dat de zandbak niet van lucht en regen mag worden afgesloten. Als dat wel het geval is, wordt het natuurlijke reinigingsproces in de zandbak verstoord. In dat geval is het zand eerder aan vervanging toe.

Aan welke eisen moet speelzand voldoen?

Aan het speelzand worden een aantal eisen gesteld. Niet elk willekeurig ‘wit’ zand voldoet aan deze eisen. Het speelzand wat door ons geleverd wordt, voldoet wel aan de eisen. Dit speelzand wordt geleverd met de onderstaande certificeringen, zodat het gevoegd kan worden bij de risico- en veiligheidsinventarisatie.
Ons speelzand voldoet aan de volgende eisen:
– Korrelgrootte mag niet meer dan 2 mm bedragen (IKOBKB productcertificaat)
– Het zand mag geen vlekkenveroorzakende ijzer- en vanadiumverbindingen bevatten (KEMA rapport)
– Er mag geen chemische vervuiling aanwezig zijn (NL BSB certificaat)

Uw zandbak moet veilig zijn

Zandbakken zijn belangrijk voor de ontwikkeling van opgroeiende kinderen (fantasie, samenwerking enz.). Men is vaak terughoudend in het spelen in zandbakken in verband met de gedachte dat kinderen ziekten via zandbakken kunnen oplopen. Wanneer een zandbak goed onderhouden wordt, door middel van vervangen of zeven van speelzand, is deze terughoudendheid niet nodig.

Uw voordelen

– Veilig en gezond speelzand[/list_item]
– Vakkundige en veilige uitvoer van de werkzaamheden
– Afvoer van het oude speelzand
– Persoonlijk en direct contact
– Betaalbaar (relatief minder ‘Overhead’ kosten)
– Goede en snelle service